Portalul tablouavocati.ro este o initiativa privata ce permite identificarea rapida a Avocatilor, in functie de locatie si criteriile dumneavostra. Consiliul de Mediere este autoritatea care intocmeste, actualizeaza si publica Tabloul Avocatilor autorizati din Romania, pe propria pagina de internet cmediere.ro Afla mai multe despre Cookies?

Iata un caz frecvent intalnit, referitor la excluderea unui actionar din cadrul unei societati pe actiuni, chiar daca povestea de mai jos este o fictiune. 

Dl. Popescu, actionar minoritar in cadrul S.C. Fiemibine S.A., potrivit certificatului de actionar, detinea in cadrul societatii un numar. de 591 de actiuni, in valoare nominala de 1.000 lei fiecare, cu un indice de alocare de 1.6497, in valoare totala de 975.000 lei. 

Ca urmare a neprimirii dividendelor cuvenite si a refuzurilor repetate de punere la dispozitie a documentelor contabile din care sa reiasa situatia financiara a societatii, Dl. Popescu cere de la Registrul Comertului un certificat constatator privind starea societatii S.C. Fiemibine S.A. si un istoric privind actionarii acesteia.

Citind documentele primite de la Registrul Comertului, Dl. Popescu a realizat ca fusese exclus din actionariat, desi acesta NU cesionase actiunile sale catre o persoana fizica sau juridica si nici NU fusese notificat/convocat de catre administratorul societatii S.C. Fiemibine S.A.., cu privire la excluderea acestuia din cadrul societatii.

Socat, Dl. Popescu se duce la avocat, sa il ajute sa isi recupereze actiunile detinute in cadrul S.C. Fiemibine S.A. si sa primeasca toate dividendele la care ar fi avut dreptul pe toata aceasta perioada.

In prima faza, avocatul, ii face Dl. Popescu, o scurta teorie, plecand de la faptul ca acesta era cel mai socat de pierderea calitatii sale de actionar. 

 

Pierderea calitatii de actionar.

Potrivit Legii nr. 31/1990, actionarii care nu au votat in favoarea unei hotarari a adunarii generale au dreptul de a se retrage din societate si de a solicita cumpararea actiunilor lor de catre societate, numai daca respectiva hotarare a adunarii generale are ca obiect: schimbarea obiectului principal de activitate; mutarea sediului societatii in strainatate; schimbarea formei societatii; fuziunea sau divizarea societatii.

Dreptul de retragere al actionarului poate fi exercitat in termen de 30 de zile de la data publicarii hotararii adunarii generale in Monitorul Oficial, in cazurile prevazute la punctele 1 - 3 de mai sus, si de la data adoptarii hotararii adunarii generale, in cazul prevazut la punctul 4.

Pretul platit de societate pentru actiunile celui ce exercita dreptul de retragere este stabilit de catre un expert autorizat independent, ca valoare medie ce rezulta din aplicarea a cel putin doua metode de evaluare recunoscute de legislatia in vigoare la data evaluarii.

Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale ordinare este necesara prezenta actionarilor care sa detina cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot.

Hotararile adunarii generale ordinare se iau cu majoritatea voturilor exprimate, insa, actul constitutiv poate prevede cerinte mai ridicate de cvorum si majoritate.

Pentru validitatea deliberarilor adunarii generale extraordinare este necesara la prima convocare prezenta actionarilor detinand cel putin o patrime din numarul total de drepturi de vot, iar la convocarile urmatoare, este necesara prezenta actionarilor reprezentand cel putin o cincime din numarul total de drepturi de vot.

 

Referitor la dividende.

Potrivit Legii nr. 31/1990, divedenul reprezinta cota-parte din profit ce se plateste fiecarui actionar.

Actionarii indreptatiti sa primeasca dividende sau sa exercite orice alte drepturi sunt cei inscrisi in evidentele societatii sau in cele furnizate de registrul independent privat al actionarilor, corespunzatoare datei de referinta.

Se pot emite actiuni preferentiale cu dividend prioritar fara drept de vot, ce confera titularului: - dreptul la un dividend prioritar prelevat asupra beneficiului distribuibil al exercitiului financiar, inaintea oricarei alte prelevari; - drepturile recunoscute actionarilor cu actiuni ordinare, inclusiv dreptul de a participa la adunarea generala, cu exceptia dreptului de vot.

De asemenea, actiunile cu dividend prioritar, fara drept de vot, nu pot depasi o patrime din capitalul social si au aceeasi valoare nominala ca si actiunile ordinare.

In caz de intarziere a platii dividendelor, actiunile preferentiale dobandesc drept de vot, incepand de la data scadentei obligatiei de plata a dividendelor ce urmeaza a fi distribuite in cursul anului urmator sau, daca in anul urmator adunarea generala hotaraste ca nu vor fi distribuite dividende, actiunile preferentiale dobandesc drept de vot incepand de la data publicarii respectivei hotarari a adunarii generale, pana la plata efectiva a dividendelor restante.

Dl. Popescu a ascultat cu atentie, s-a scarpinat in cap si l-a intrebat pe avocat ce mai e practice de facut…

 

[O] Solutie [posibila], in postarea urmatoare.

articol prelual integral de pe blog.bostina.eu

 

Av. Anca Dobrescu

Bostina si Asociatii

Pentru a lasa un comentariu va rugam sa va inregistrati